|

Co zyskam opłacając ZUS za grudzień w grudniu?

Od 1 stycznia 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, za jaki miesiąc będą opłacone składki. Tym samym składki za grudzień 2021 roku zapłaconej w styczniu 2022 roku nie odliczymy już od podatku. Jeśli natomiast przelew wykonamy w grudniu 2021 roku, zastosujemy dotychczasowe przepisy – składka…

|

Nowe terminy opłacania składek ZUS 2022

W związku ze zmianami w zasadach ustalania wysokości składki zdrowotnej zmieniono również terminy opłacania wszystkich składek ZUS. Od stycznia 2022 roku składki ZUS opłaca się: do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną; do 20 dnia następnego miesiąca…