Co zyskam opłacając ZUS za grudzień w grudniu?

Od 1 stycznia 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, za jaki miesiąc będą opłacone składki.

Tym samym składki za grudzień 2021 roku zapłaconej w styczniu 2022 roku nie odliczymy już od podatku. Jeśli natomiast przelew wykonamy w grudniu 2021 roku, zastosujemy dotychczasowe przepisy – składka zostanie odliczona, przez co zyskamy ponad 300 zł poprzez zmniejszenie podatku do zapłaty.

Biorąc powyższe pod uwagę warto wykonać przelew składek ZUS za grudzień jeszcze w tym roku. Skorzystają na tym oczywiście tylko osoby, u których występował w 2021 roku podatek do zapłaty lub które poza działalnością mają inne źródła dochodów.

Ważne, żeby zapłacić wszystkie składki grudniowe, a nie tylko kwotę odpowiadającą składce zdrowotnej. Księgowanie wpłat w ZUS odbywa się całkowicie automatycznie i przelew wykonany w wyliczonej kwocie (381,81) nie zostanie przypisany w całości składce zdrowotnej.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Similar Posts