Nowe terminy opłacania składek ZUS 2022

W związku ze zmianami w zasadach ustalania wysokości składki zdrowotnej zmieniono również terminy opłacania wszystkich składek ZUS. Od stycznia 2022 roku składki ZUS opłaca się:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;
  • do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Jak wynika z ww. terminów, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą opłacać składki ZUS do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, bez względu na zatrudnianie lub nie innych osób.

Do 20 dnia miesiąca po raz pierwszy opłacane będą składki za styczeń 2022 roku – do 20 lutego. Składki za grudzień 2021 roku opłacić należy na dotychczasowych zasadach, do 10 stycznia 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2105

Similar Posts