Składka zdrowotna w JDG 2022

Ostatnio słyszę wiele pytań o sens opłacenia składek ZUS za grudzień 2021 przed końcem roku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zajrzyj tutaj.

W zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od stycznia 2022 wprowadzono dwie istotne zmiany:

 1. Zmieniono sposób jej naliczania (różny w zależności od formy opodatkowania) oraz
 2. Zlikwidowano możliwość odliczania jej części od podatku dochodowego.

*uwaga dla mniej wtajemniczonych: składka zdrowotna to tylko część składek ZUS, które przedsiębiorca musi opłacać (oprócz osób korzystających z ulgi na start lub osiągającymi poza działalnością co najmniej minimalne wynagrodzenie). Dla przykładu – osoba opłacająca w 2021 roku tzw. pełny ZUS co miesiąc płaciła składki w wysokości 1457,49 – w tej kwocie zawarte były ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (1075,68) oraz składka zdrowotna (381,81).

Ad. 1. Sposoby naliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania

W przypadku większości form opodatkowania (poza kartą podatkową) wysokość składki zdrowotnej została uzależniona od wysokości osiąganych przychodów lub dochodów.

 1. Skala podatkowa (17%/32%)

Składka zdrowotna to 9% dochodu firmy (przychodów pomniejszonych o koszty oraz opłacone w danym miesiącu składki społeczne) – w 2022 r. nie mniej niż 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia – 3010 zł). Do obliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc bierze się pod uwagę dochód za miesiąc poprzedzający.

Wprowadzono 1 miesiąc okresu przejściowego – składkę za styczeń 2022 obliczać będziemy na dotychczasowych zasadach.

 1. Podatek liniowy (19%)

Składka zdrowotna to 4,9% dochodu firmy (przychodów pomniejszonych o koszty oraz opłacone w danym miesiącu składki społeczne) – w 2022 r. nie mniej niż 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia – 3010 zł). Do obliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc bierze się pod uwagę dochód za miesiąc poprzedzający.

Wprowadzono 1 miesiąc okresu przejściowego – składkę za styczeń 2022 obliczać będziemy na dotychczasowych zasadach.

Mniejsza stopa składki zdrowotnej nie oznacza opłacalności wyboru podatku liniowego w każdym przypadku – trzeba pamiętać o zwiększonej do 30 tys. zł kwocie wolnej od podatku, którą zastosujemy jedynie opłacając PIT na zasadach ogólnych.

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna to 9% podstawy. Podstawa natomiast zależy od przychodów osiągniętych w danym roku kalendarzowym i wynosi:

 1. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli przychody z działalności nie przekroczą 60 000 zł w roku;
 2. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli przychody z działalności będą wyższe od 60 000 zł, ale nie przekroczą 300 000 zł w roku;
 3. 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli przychody z działalności przekroczą 300 000 zł w roku.

Dokładną wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wykorzystywanego do obliczenia poszczególnych podstaw poznamy najprawdopodobniej w styczniu 2022 roku. Zakładając, że wyniesie ono 6 000 zł, składka zdrowotne w poszczególnych przedziałach wyniesie:

 1. 324 zł;
 2. 540 zł;
 3. 972 zł.

Możliwe będzie zastosowanie uproszczenia przez przedsiębiorców, którzy przez cały 2021 rok prowadzili działalność. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej mogą oni określić na podstawie przychodów za cały 2021 rok. Spowoduje to wpłacanie jednakowej kwoty przez wszystkie miesiące 2022 roku. W przypadku przekroczenia ustalonego przedziału przychodów różnicę w składkach trzeba będzie dopłacić po zakończeniu danego roku. Natomiast w przypadku nieosiągnięcia danego przedziału różnica w składkach zostanie zwrócona przez ZUS.

W przypadku ryczałtu nie ma okresu przejściowego – już składki za styczeń będzie trzeba opłacić według nowych zasad.

 1. Karta podatkowa

Składka zdrowotna wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 roku 270,90 zł.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że od 2022 roku już nie będzie można wybierać tej formy opodatkowania. Korzystać z niej mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy byli w ten sposób opodatkowani w 2021 roku.

Ad. 2. Likwidacja możliwości odliczenia części składki zdrowotnej

Począwszy od składek opłaconych po 1 stycznia 2022 roku zlikwidowana została możliwość odliczenia części składki od podatku. Zmiana ta jest o wiele bardziej dotkliwa od samej zmiany sposobu obliczania składki, ponieważ znacznie wpływa na wysokość podatku dochodowego do zapłaty.

Na przykład:

W 2021 roku składka zdrowotna wynosi 381,81 zł miesięcznie. Z tej kwoty odliczać bezpośrednio od podatku można 328,78 zł. Tym samym przedsiębiorca opodatkowany stawką 17%, który osiągnął w danym miesiącu dochód w wysokości 1934 zł, nie zapłacił jeszcze podatku.

Podstawa prawna:

 • art. 79, art. 79a, art. 81 ust. 2-2zd ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105
 • art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)

Similar Posts