Nowa skala podatkowa w 2022 r.

Od początku 2022 roku wprowadzono zmiany w obowiązującej skali podatkowej:

  1. Zwiększono kwotę wolną od podatku – w 2022 roku wynosić będzie ona dla wszystkich osób opodatkowanych według skali 30 000 zł.
  2. Podniesiono limit pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł.
  3. Wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej.

Ad. 1. Kwota wolna od podatku

Oprócz zwiększenia do 30 000 zł kwota wolna od 2022 roku przysługuje wszystkim podatnikom opodatkowanym skalą podatkową (17%/32%), niezależnie od wysokości osiąganych dochodów (do końca 2021 roku kwota była ruchoma).

Ad. 2. Większy limit dochodowy w pierwszym progu podatkowym

Od 2022 roku dochody opodatkowane skalą podatkową (17%/32%) do momentu przekroczenia 120 000 zł będą objęte pierwszą stawką – 17%.

Ad. 2. Ulga dla klasy średniej

Ulga obejmie osoby, których roczny dochód z działalności gospodarczej (przychód pomniejszony o koszty z wyłączeniem zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne) wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł. Przedsiębiorcy z ulgi skorzystają dopiero po zakończonym roku, w rozliczeniu rocznym. Trochę niżej przytoczę 2 skomplikowane wzory, według których będzie obliczana ulga.

Ile zaoszczędzimy na tej uldze?

Osoby mieszczące się w ww. przedziałach oszczędzą na podatku dochodowym od 4 zł do 2 287 zł. Najmniej zyskają osoby z najniższym (68 412 zł) i najwyższym dochodem (133 692 zł), najwięcej natomiast przedsiębiorcy ze środka stawki, z dochodem w wysokości 102 588 zł.

Jak obliczana będzie ulga?

Ulgę obliczymy według dwóch wzorów obowiązujących w dwóch przedziałach kwotowych. W każdym wzorze A oznacza osiągnięte przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

  1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł;
  2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł.

Podstawa prawna: art. 26, art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2183

Similar Posts