|

Terminale płatnicze w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku na przedsiębiorców ewidencjonujących obrót przy pomocy kas rejestrujących nałożono obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego. Instrument płatniczy natomiast to zgodnie z ustawą o usługach płatniczych zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Co z tego wynika? Od…