Terminale płatnicze w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku na przedsiębiorców ewidencjonujących obrót przy pomocy kas rejestrujących nałożono obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.

Instrument płatniczy natomiast to zgodnie z ustawą o usługach płatniczych zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego.

Co z tego wynika?

Od 1 stycznia 2022 roku NIE MA OBOWIĄZKU posiadania terminala płatniczego. Terminal jest jedynie jednym ze sposobów na zapewnienie zgodności z nowymi przepisami. Instrumentem płatniczym może być również np. zwykły przelew, przelew błyskawiczny, przelew na telefon, transakcja BLIK. Wystarczy więc, że przedsiębiorcy stosujący kasy fiskalne zapewnią swoim klientom możliwość zapłacenia za oferowane towary i/lub usługi w dowolny bezgotówkowy sposób.

Co jeśli zdecyduję się na zakup terminala lub już z niego korzystam?

Dla przedsiębiorców umożliwiających płatność za pomocą terminala płatniczego i ewidencjonujących sprzedaż za pomocą kasy on-line ważna zmiana przepisów zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Od tego dnia będą oni musieli zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym. Za niespełnienie tego obowiązku nakładane będą na przedsiębiorców kary w wysokości 5 000 zł.

Dlatego przy zakupie terminala warto upewnić się, że będzie on kompatybilny z kasą on-line, z której korzystamy. Osoby posiadające już terminal powinny sprawdzić, czy od lipca 2022 roku sprzęt będzie mógł współpracować z kasą fiskalną. W przypadku braku zgodności urządzenie będzie niestety musiało być wymienione.

Podstawa prawna:

  • art. 19a ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 162; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105;
  • art. 111 ust. 6kb ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105;

Similar Posts