Sprzedaż samochodu poleasingowego 2022

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mieli już możliwości sprzedania bez podatku dochodowego samochodu (lub dowolnej innej ruchomości) wykupionego z leasingu na cele prywatne po upływie pół roku.

Na sprzedaż bez podatku auta wykupionego z leasingu na cele prywatne trzeba będzie czekać 6 lat.

Sprzedaż ruchomości wykupionych przez przedsiębiorcę z leasingu na cele prywatne będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wykupu nie upłynie 6 lat.

Nowe przepisy dotyczą ruchomości, które zostały wykupione z leasingu po 31 grudnia 2021 roku. Nie ma znaczenia więc kiedy zawarta była umowa leasingu.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2328;
  • art. 51 ustawy z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.

Similar Posts