|

Sprzedaż samochodu poleasingowego 2022

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mieli już możliwości sprzedania bez podatku dochodowego samochodu (lub dowolnej innej ruchomości) wykupionego z leasingu na cele prywatne po upływie pół roku. Na sprzedaż bez podatku auta wykupionego z leasingu na cele prywatne trzeba będzie czekać 6 lat. Sprzedaż ruchomości wykupionych przez przedsiębiorcę z leasingu na cele prywatne…

|

Terminale płatnicze w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku na przedsiębiorców ewidencjonujących obrót przy pomocy kas rejestrujących nałożono obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego. Instrument płatniczy natomiast to zgodnie z ustawą o usługach płatniczych zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Co z tego wynika? Od…

|

Nowa skala podatkowa w 2022 r.

Od początku 2022 roku wprowadzono zmiany w obowiązującej skali podatkowej: Zwiększono kwotę wolną od podatku – w 2022 roku wynosić będzie ona dla wszystkich osób opodatkowanych według skali 30 000 zł. Podniesiono limit pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Ad. 1. Kwota wolna od podatku Oprócz zwiększenia do 30 000 zł kwota…

|

Co zyskam opłacając ZUS za grudzień w grudniu?

Od 1 stycznia 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, za jaki miesiąc będą opłacone składki. Tym samym składki za grudzień 2021 roku zapłaconej w styczniu 2022 roku nie odliczymy już od podatku. Jeśli natomiast przelew wykonamy w grudniu 2021 roku, zastosujemy dotychczasowe przepisy – składka…

|

Nowe terminy opłacania składek ZUS 2022

W związku ze zmianami w zasadach ustalania wysokości składki zdrowotnej zmieniono również terminy opłacania wszystkich składek ZUS. Od stycznia 2022 roku składki ZUS opłaca się: do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną; do 20 dnia następnego miesiąca…