Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce niemal tak popularne, jak prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ten rodzaj prowadzenia biznesu kusi wieloma korzyściami i oferuje nowe możliwości, niedostępne dla osób samozatrudnionych. Aby móc założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy jednak spełnić kilka warunków formalnych. Czym jest i jak założyć spółkę z o.o.? Odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest i jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to nic innego jak posiadająca osobowość prawną kapitałowa spółka handlowa. Oznacza to, że jej kapitał zakładowy podzielony jest na udziały, które są własnością jej wspólników. Założyć ją mogą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, niezależnie od miejsca siedziby i obywatelstwa wspólników. Cel założenia spółki może być dowolny, o ile jest on zgodny z obowiązującym prawem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana może zostać przed co najmniej jednego wspólnika, ale nie może być założona przez inną jednoosobową spółkę tego typu. Aby założyć spółkę z o.o. należy dysponować odpowiednim kapitałem, który wynosi co najmniej 5 tysięcy złotych.

 Spółka z o.o. – dla kogo jest odpowiednia?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się szczególną popularnością wśród osób, które chcą sprawować pieczę nad jej sprawami, a jednocześnie nie chcą ryzykować jedynie swoim wkładem. Wspólnicy odpowiadają bowiem za zobowiązania spółki jedynie w wysokości wniesionego kapitału, więc oznacza to dla nich, jak wskazuje nazwa spółki, ograniczoną odpowiedzialność i mniejsze ryzyko finansowe.

Ze względu na podzieloną między wspólników odpowiedzialność, ten rodzaj prowadzenia działalności jest chętnie wybierany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, którym zależy na zabezpieczeniu prywatnego majątku wspólników przed potencjalnymi zobowiązaniami firmy.

Z zalet prowadzenia spółki z o.o. skorzystać mogą także firmy rodzinne, którym zależy na jasnych zasadach wspólnej działalności oraz przedsiębiorstwa międzynarodowe, które stawiają na współpracę z zagranicznymi partnerami. Natomiast osoby wykonujące wolne zawody, działające w branży IT lub świadczące usługi kreatywne, mogą uzyskać korzystniejsze rozwiązania w zakresie podatków przy prowadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak założyć spółkę z o.o.? Umowa spółki

Jak założyć spółkę z o.o.? Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce nie jest szczególnie skomplikowane. Należy jednak pamiętać o spełnieniu kilku podstawowych warunków i dopełnieniu niezbędnych formalności.

W pierwszej kolejności, aby założyć spółkę, konieczne jest zawarcie umowy. Może ona zostać zawarta między dwoma wspólnikami, jednak ich liczba nie jest ograniczona i może obejmować więcej osób. Umowa przybiera formę aktu notarialnego, a w przypadku spółki jednoosobowej – aktu założycielskiego. Umowa zawarta w systemie S24 nie wymaga formy aktu notarialnego.

Co powinna zawierać umowa spółki z o.o.? Przede wszystkim, powinna określać firmę spółki, jej siedzibę oraz przedmiot działalności. W następnej kolejność jest to wysokość kapitału zakładowego, ilość udziałów dla jednego wspólnika i ich wartość oraz czas trwania spółki. Zawarcie umowy nie oznacza jeszcze, że spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Początkowo, nowo założona spółka otrzymuje status w organizacji, który ogranicza ją jedynie w kwestii sprzedaży udziałów. Należy pamiętać, że nawet niezarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka z o.o. jest podmiotem prawa i na tym etapie może podjąć działalność gospodarczą.

Jak założyć spółkę z o.o.? Kapitał zakładowy i rejestracja w KRS

Następnym krokiem jest pokrycie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładów własnych wspólników. Przed zarejestrowaniem spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, wymagane jest wpłacenie co najmniej 50% kapitału zakładowego, chyba że wszystkimi wspólnikami są osoby fizyczne – wtedy cały kapitał należy wpłacić przed rejestracją. Spółka musi posiadać także rachunek bankowy, na który będą wpływać środki z działalności gospodarczej.

Jak już wspominaliśmy, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła rozpocząć działalność w pełnej formie, musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację powinien zawierać umowę spółki, oświadczenia wspólników o wniesieniu wkładów, informacje o zarządzie spółki oraz potwierdzenie opłaty sądowej. To bardzo ważne, gdyż nieuiszczenie opłaty sądowej może skutkować nierozpatrzeniem wniosku i naraża na opóźnienie całego procesu.

Po zarejestrowaniu w KRS, spółka otrzymuje numer identyfikacyjny REGON oraz NIP. REGON jest numerem statystycznym przedsiębiorstwa, natomiast NIP – numerem identyfikacji podatkowej. Nadanie tych numerów jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jak założyć spółkę z o.o.? Tylko internetowa rejestracja

Od 1 lipca 2021 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować jedynie drogą elektroniczną. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na załatwienie wszystkich formalności bez wychodzenia z domu. Daje również możliwość wypełnienia dokumentów z pomocą gotowych formularzy online, co znacznie ułatwia te czynności.

Podsumowanie

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest procesem, który może wydawać się nieco skomplikowany. Przed podjęciem decyzji o założeniu spółki warto zapoznać się ze wszystkimi etapami tej procedury, aby spółka z o.o. mogła zaistnieć i rozpocząć działalność bez żadnych przeszkód. Zawarcie umowy spółki, zgłoszenie firmy do Krajowego Rejestru Sądowego, wpłacenie kapitału zakładowego oraz uzyskanie numerów REGON i NIP to podstawowe kwestie, których należy dopilnować.

Cechy, które czynią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością szczególnie atrakcyjną formą prowadzenia biznesu w Polsce to z pewnością ograniczona odpowiedzialność finansowa wspólników, możliwości swobodnego zarządzania oraz dostosowanie do zmieniających się okoliczności czy potrzeb.

W razie wątpliwości warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnych doradców lub biur rachunkowych, które przeprowadzają klientów przez proces zakładania spółki. Współpraca z ekspertami w tej dziedzinie pozwala skupić się wyłącznie na efektywnym i satysfakcjonującym prowadzeniu biznesu i upewnić się, że wszystkie aspekty rejestracji są prawidłowo prowadzone.